Nó có thể là thú vị:

Chau a cuc khoai

Không đủ? Ở đây bạn sẽ tìm thấy nhiều hơn!